Лень потягота


Лень потягота,
Поди на Федота,
С Федота на Якова,
С Якова на всякого,
А со всякого, и с Якова и с Федота
Уходи ты лень потягота
К себе на болота.